Cjenik

 Cijene su po danu za apartman.

Mjesec Dvokrevetni
apartman
Trokrevetni
apartman
Četvorokrevetni 
apartman
Svibanj 35 € 35 € 40 €
Lipanj 38 € 38 € 45 €
Srpanj 50 € 55 € 65 €
Kolovoz 50 € 55 € 65 €
Rujan 38 € 38 € 45 €
Listopad 35 € 35 € 40 €

 

Rezervacija